POLEMİK

İhsan Şenocak : İSLAM DÜŞMANLIĞIYLA MARUF GAZETENİN “SEBBİYE MEMURU” AHMET HAKAN’A!

Tarih
26 Eylül 2017
İzlenme
Kişi
Yazar
İhsan Şenocak
Hakan Bey!

Kürsüde “benim” yerimde -senin gibi- üzerinde Mao’nun kafası olan bir tişörtle poz veren biri olsa ve “Mülkiyet hırsızlıktır.” dese ya da Kelâmullah yerine Das Kapital’i referans alsa “büyük devrimci” olurdu; ondan “özgürlük savaşçısı” diye bahsederdin belki de. Marks, Engels ve Lenin’den oluşan üç ayaklı küfür üçgeni bağlamında biraz proletaryadan bahsetseydi fevkalede “aydın bir hoca” olabilirdi.

Gayr-ı Meşru ilişkilerini gölgelemek için eğlence merkezlerinde tanıştığı dostlarıyla umreye gidip, Metaf’tan bir kaç poz veren -senin gibi- bir “Sebbiye Memuru” için “İşte Adam! Dünyasını da, Ahireti’ni de Mamur etti. Hayatını(!) da yaşıyor, Kabe’ye de gidiyor.” deseydi, kim bilir gelecek Ramazan yazılarında “dinlenilmesi gerekenler” listesine adını yazardın.

Baş Kapitalist

Benim yerime kürsüye çıkan adam, “Kahrolsun Müslümanlar!” diye birkaç slogan atsa, sonra da millet malını gaspetmekle maruf “müseccel İslam düşmanı; baş kapitalist”in gazetesinde magazin yazıları yazsa, nikahsız bir hayatı “çağdaşlık” kabul eden kadınlarla aynı masaya oturup, onun bunun hayatından konuşsa, zinaya “yasak aşk” dese, belki gözünde “büyük kahraman” olurdu. Ne dersin? Bu da, “bizim Che Guevara’mız, onun gibi devrimci doğdu, devrimci yaşıyor.” diye Nişantaşı’nda nara atardın belki.

“Gönüllü Beraberlik”

Kürsüde vaaz eden ben değil de, “İslam” deyince aklına “irtica”, Müslüman deyince “Mürteci” gelen patronunun “maaşlı sebbiyecisi” olsaydı ya da senin gibi, “enses” ilişkiden bahsederken “Tecavüzden, zorlamadan, tasalluttan, aklı ermeyene yönelen cinsel saldırıdan falan söz etmiyoruz.

Cinsel ilişkiden söz ediyoruz.

Gönüllü beraberlikten söz ediyoruz” diyerek fuhşun en menfur şeklini, “Ne var bunda ‘Gönüllü beraberlik’ terkibiyle anlatan, kadın tacirlerinin bile kullanmaktan haya edeceği bir üslupla, “Normaldir” anlamına gelen cümlelerle meşrulaştırma ahlaksızlığına savrulan bir müftü çocuğu olsaydı “Kadın Haklarına Saygılı Hoca” diye yazardın belki de.

Adını Yazdım, Kadınlar Çıktı

Bu sabah kardeşlerim ders sonrası, içine beynini kustuğun, dilden, diyalektikten mahrum, ilk mektep talebelerinin kompozisyonlarına rahmet okutan o “sebbiye”nden bahsedince, “bu adam kimdir, ne der?” diye “Google”a adını yazdım, ne varki Kur’an-ı Kerim’in o halleriyle kendilerine bakmayı yasakladığı (Ahzab, 30) kadınlar çıktı. Anlamak zeka meselesidir, lakin senin için bir daha tekrar edeyim; Adını yazdım, kadınlar çıktı, “Acaba isimde mi bir yanlış var” dedim, tekrar yazdım, yine aynı manzara… Her tarafın kadın doluydu. Hepsi de yoldaşlarının, “Kur’an-ı kapat; Kadını aç!” sözü mucibince amel eden türdendi. el-Hasıl suretlerine sana dair hüküm verecek kadar bakamadım. “Bari bir kaç yazısını okuyayım” dedim karşıma ya “sebbiye” çıktı ya da kim, kimin karısıyla beraber olmuş, “neden falan gazeteci, filan namus düşmanı adam değil de, onunla fuhuş yapan filan ünlü kadını eleştiriliyor” nev’inden nikâhsız kadınların faaliyetlerini ya da zinakarları müdafaa eden yazıların vardı. İğrendim, tiksindim, daha fazla okumaya vicdanım müsaade etmedi.

Müftünün Oğlu

“Kiminle, nerede, ne yaptığın”a gelince, onlar üzerinde durmak senin gibi sebbiye memurlarının vazifesi olduğundan bu mevzuda seni, sana havale ediyorum. Fakat bir yazıda iftiharla bahis mevzuu yaptığın müftü oğlu olman, şu noktada beni endişelendiriyor; Acaba bir Anadolu evladı, “bu adam İlahiyat okumuş, ‘babam da müftü’ diyor, lisan-ı hali nicedir”, diye seni Google’da aratır, malum fotoğraflarını görür, “Onlar müftü oğluna caiz de, bize niye haram?” der, sonra da “Uydum bu ünlüye” diye ardından gider, hem kendi hayatını, hem de kadınların hayatını kirletir.

Ne Buyurursun Ahlak Yobazı!

Tesettürden bahsetmemden fevkalede muzdarib olduğuna göre neyi, nasıl anlatmama dair bir teklifin de vardır herhâlde. Magazin haberlerinden etkilenen, onlar gibi yaşamak isterken ailesi dağılan insanlara ne söylememi isterdin, mesela? “Aziz cemaat kusuruma bakmayın, bu hususta İslam’ın hükmünü söyleyemem; Hakan Bey üzerine alınıyor!” mu demeliydim? Ya da Hakan Bey’i okuyun, namus telakkinizi güncelleyin diye mi tavsiyede bulunayım? İslam kadınlarına, başlarını örtmeyi ve namahremden sakınmayı emreden Nur Suresi’nin 31. ayetinin artık devri bitti, onunla amel edip, şu malum ve müseccel Namus Yobazı’nı üzmeyin, “sebbiye memuru” bu hususlardan fevkalede muzdarip oluyor mu, demeliydim?! Allah Azze ve Celle’nin, Ahzab Suresi’nde(Ahzab, 59), Peygamber-i Ekber’e(s.a.v.) emir buyurduğu, tesettürün İslam kadınlarına anlatılması hususu, keyfini kaçırıyor, Kur’an’a ittiba eden kadınlar tuzağına düşmüyor, onları kullanıp da atamıyorsun diye, Müslümanlara, eşlerini, kızlarını Allah’ın emrine göre örtünmeye davet etmekten vazgeçmeleri çağrısında mı, bulunayım?!

“Yaşasın Papa, Kahrolsun Müslümanlar!”

Papa, rahibelere tesettür çağrısı yapınca, yine fikir niyetine sebbiye kustun mu? Ya da kusar mısın? Kusmak istesen, sahibin buna müsaade eder mi? Yoksa “benim ihtisas alanım Müslümanlar”, “patronun görev tanımlaması dışına çıkmak vazifeme ihanettir” deyip “Yaşasın Papa için inanç özgürlüğü ve Kahrolsun Sadece İslam, Yalnız İslam” diyen Müslümanlar deyü naralar mı atarsın?

Kim Hayasız?!

Benim için,

“Çıkmış vaaz kürsüsüne… İşleri güçleri kızlar ve kızların giydiği pantolonlar

Üniversiteye giden kızlara ve o kızların babalarına…

Hayâsızca saldırıyor.”

Kafanı tashih etmek “ehem” olduğundan, “mühim” olan cümlelerini tashihi sana bırakıp şunu sorayım, hangi babaya, nasıl saldırdım? Onlara, “Ey İman Edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” (Tahrîm, 6) ayetini hatırlatmak, çocuklarına tesettürü anlatmaları gerektiğini, Allah Rasulü’nün(s.a.v.) aile reisini çobana benzeten hadisi üzerinden tefsir etmek midir saldırmak? Demek senin lügatında kürsülerde Allah’ın tesettürle alakalı ayetlerini okuyarak babalara mesuliyetlerini hatırlatmak, evlatlarını, namus yobazlarının oyuncağı olmaktan korumaya çağırmak, onlara hayasızca saldırmak anlamına geliyor öyle mi? Kur’an’ın, İslam kadınlarına olan şu çağrısı hakkında ne buyurursun, “Evlerinizde vakarla oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın.” (Ahzab, 33). Sence bu da mı kadınlara hayasızca bir saldırıdır? Konuş müftünün oğlu? Eski ilahiyatçı pozlarıyla Müslüman mahallesinde namussuz hayatların reklamını yapan “sebbiye memuru” anlat? Nerde hayasızlık?!

Bülbüllere emir var: Lisan öğren vakvaktan;

Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan!

Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;

Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!

Ayık mıydın?

Google adı yazılınca kadınlarla verilen ahalıksız pozlardan başka bir şey çıkmayan biri olarak, “İslam din ve devlettir.” diyen Müslümanlar için, “İşleri güçleri kızlar” cümlesini kurarken ayık mıydın? Hiç mi ayanaya bakmadın?

Seni asıl rahatsız edenin ben değil, Allah’ın tesettür ayetleri olduğunu sen de biliyorsun. Lakin onlarla hesaplaşmaya yüreğin yetmediğinden onları tefsir edene dair “sebbiyeler” kaleme alıyor, maaşının gereğini yapıyorsun. Bir de babalar kızlarına iffet davasını anlatır, onları senin gibi bir hayat yaşayan adamlara karşı uyarırsa artık “kimin dünyasını karartabilirim” diye yese düşüyor, “büyük adam” nutukları atarak vaziyeti kurtarmaya çalışıyorsun.

“Din Elden Gidiyor” diyen bir Ahir Zaman Deisti

Diyorsun ki

“Ve bu İhsan Şenocak denilen adam konuştukça…

Türkiye’de maalesef deizm ve ateizm yükseliyor!

*

Uyanın ey ehli iman!

Bu İhsan Şenocak türü adamlar yüzünden…

Din elden gidiyor din! “

İhsan Şenocak’ın kitaplarını, yazılarını okuyan, konuşmalarını dinleyen tek bir Müslüman gencin deist ya da ateist olduğunu -önceki hayatından- şahitler ve resimlerle ispat edebilir misin? Hakan Bey! Söz namustur! Namusunu çiğnetme! İddianı ispat et!

Allah’ın tesettür ayetlerinden rahatsız olan, mahremiyeti çiğneyen sen değil misin? Yaratan Allah’ın, yöneten Allah(c.c.) olduğu akidesiyle savaşan biri olarak senden büyük deist mi var? Sen kimi okuyup deist olduysan, etrafındaki deistleri iğva eden de o şeytandır.

Bir Baba Kimden Rahatsız Olur?

Bir babayı, ayet ve hadisler bağlamında “ailene sahip çık” çağrısı mı, yoksa kızının her gece başka bir alemde, başka bir erkekle fotoğraflarının medyaya düşmesi mi rahatsız eder? Mesela mütedeyyin bir baba Google’a, kızının adını yazsa ve karşısına seninle olan fotoğrafları çıksa ne hisseder? Benim tesettürle alakalı konuşmamdan mı, senden mi nefret eder? Ya da şöyle sorayım, “ol kadınlarla” beraber olduğundan dolayı, kaçının babasından “teşekkür” mesajı aldın? Kendini merhum babanın yerine koy ve düşün! Eğer düşünebiliyorsan! Zira düşünmek ve anlamak zeka meselesidir. İnsan kafasını, hayvan kafasından ayıran en temel hususiyet düşünmektir. Patronuna verdiğin beynini bir saatliğine geri al ve sözleri mi bir daha dinle! Anlayamazsan, kendini birlikte olduğun kadınların babaları yerine koyarak dinle! O babalar kime hak verir?

Hadi gel, Che Guevara ol!

Hakan Bey! Bir an patronunun “sebbiye memuru” değil de Allah’ın kulu olduğunu düşünebilirsen, İslam’ın kızlarına, “Üniversiteye Gitme” değil, Ahzab 33’te de buyrulduğu gibi “Açılıp da gitmeyin” dediğimi sen bile anlarsın. Çok zor değil. Dene bak, olacak. Lakin önce özgür olman, kiraya verdiğin beynini geri alman gerekir. Hadi gel, Che Guevara ol! Fakat tişörtünü giyerek değil, efendine karşı cesaretini kuşanarak.

Ne o cümleler, Tacir misin?

Google’daki fotoğrafların gibi, Barzani’yle alakalı yazındaki şu ifadelerin kadına dair kıymet ölçünün aslında bir tacirden -çok da- farklı olmadığını resmediyor… Buyur, şu ifadeler sana ait…

“Mesut Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani’nin Dilman köyündeki karargâhında çekilmiş bir fotoğraf.

Fotoğrafta önde Molla Barzani var, arkada ise Sophia Loren’e benzeyen bir hanımefendinin duvara asılmış bir posteri var.

Biraz asker dolabı kapağına asılan posterleri, biraz da gurbette bekâr kalmış inşaat işçisi odasına asılan posterleri andırıyor.”

Hakan Bey! “Malum haldeki kadınların asker dolabına ve işçi odasına” cinsel bir tatmin aracı görüldüğünden dolayı asıldığını ima eden/söyleyen biri olarak gazetenin benzer fotoğrafları yayımlamasına sessiz kalman ya da onları bizzat köşende neşretmenden daha başka kadın nasıl aşağılanabilir?!

***

Gayesiz, idealsiz bir hayata mahkum zavallısın sen. Magazin dünyasından başka bir yerde adın geçer mi? Mesela fikir, sanat çevrelerinde irabta mahallin var mıdır? Allah seni ıslah etsin.

***

Biz Ravza’da imam, Bedir’de kumandan, İslam devletinde başkan olan Peygamber-i Ekber’e iman ettik. Kaybedecek ne koltuğumuz, ne patronumuz var. Tek endişemiz Allah’ın rızasını kaybetmek.

Sebbiye Memuru! Allah yolunda bedel ödemek bir şereftir ve o şeref herkese nasip olmaz. Şimdiye kadar Allah Azze ve Celle’den başka kimsenin önünde eğilmedik, ölene kadar da kıvamda ve kıyamda olacağız. Sana, münafıklara ve kubur faresine denk bir hayat yaşan bütün namus yobazlarına ilanen duyrulur.

***

Nisa Suresi’nin 148. ayet-i kerimesinden cesaret alarak bir “sebbiye memuru” ve onun yazısıyla huzurlarınızı işgal ettiğimden dolayı siz mümin kardeşlerimden kusuruma nazar etmemenizi istirham ederim.

ihsansenocak.com
26 Eylül 2017

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

YORUMLAR

 • Mahmut

  29 Eylül 2017 12:03
  2 1
  Ihsan Şenocak, Hüsnü Aktaş, Nurettin Yildiz gibi ehli sunnet alimlerine saldirdikça ehli bidatin fiski ortaya cikiyor. Her işte bi hayir var. Sabir İnŞaALLAH
 • konya

  27 Eylül 2017 14:44
  8 0
  bu akıl fukarasına bu yazı müsriflik olmuş hocam.yazı güzel ama karşıdaki(atfen yazılan) fukarada anlayacak kabiliyet yok.müslüman israf etmez.selam ve muhabbetle.
 • ARS

  27 Eylül 2017 12:14
  7 1
  Yüreğinize, kaleminize sağlık hocam. İçimiz daralıyor, sıkılıyorduk, İçimizi serinlettiniz. Batıl karşısında susmak yakışmaz. Allah razı olsun.
 • yakup

  27 Eylül 2017 09:56
  5 0
  Bugün Üstad Bediüzzaman Hz.lerinin tarihçeyi hayatının giriş kısmını okudum. Demekki islam ve kuran düşmanlarında bir değişme yok. Dün CHP li vekil de hocaya saldırıyordu. bunların derdi kuranla dini mübin le Zalimler için yaşasın cehennep Allah nurunu tamamlayacaktır. Hoca kuranın ölçüsünden farklı bir şey mi söyledi. Güya dindar görünen ahmaklarda eleştiriyor. Okumaya aydınlanmaya müslümanın örtüsümü engel oldu. Uzaya gidiyordunuzda çarşafa dolandınız.
 • Siverekli Zaza

  27 Eylül 2017 09:04
  5 0
  Allah razı olsun hocam Bu zibidiye ağzının payını vermişsin Allah razı olsun
 • A.Veli Özdemir

  27 Eylül 2017 05:41
  8 0
  Müthiş bir yazı... anlayan zekası olan insan için muhtap olmak dehşet! Fakat Ahmet Hakan'da o zeka nerede?
 • mehmet zeki

  27 Eylül 2017 05:18
  2 6
  uslubunuz ve kullandiginiz dil cok yanlis sophie leron yahut kimse isim vermeniz hata cok sathi dusunuyorsunuz kimse artik ne marxi nede engelsi okuyor herneyse, selametle...
 • Osmanlı torunu

  27 Eylül 2017 01:35
  7 0
  Allah yardımcınız olsun hocam . Böyle din düşmanlarına haddini bildirmek gerekir .yüreğinize sağlık söyleyecek söz bırakmamışsınız.
 • Konyalı

  26 Eylül 2017 23:45
  6 0
  Allah bu bedbaht Ahmet Hakan'a öyle ceza veriyor ki kendini beş paralık ediyor.Ta vakti zamanında kanal 7 de çalışırken biz bu soytarıyı adam zannetmiştik .
 • Yusuf Kellegöz

  26 Eylül 2017 22:33
  3 0
  Allah sizden razı olsun hocam .Bunların beşini onunu üst üste koy bir adam etmez derdiniz bize gerçekten öyle.Bir söz varya hani "meyve veren ağaç taşlanır "diye doğru bir söz.nerde bir ehli sünnet alimi varsa münafıklar münkirler taşa tutuyor.Rabbim sizi ve sizin gibileri sıratı müstakimden ayırmasın.
 • Baki

  26 Eylül 2017 21:58
  2 0
  Sn hocam böyle ahlak yoksunu pusulasını şaşırmış bir müptezele cevap vermekle meşğul olmayın sizin aydınlatacak çok daha kıymetli müslüman evlatları var Allah size selamet versin.
 • Kaptan

  26 Eylül 2017 21:41
  4 0
  Hocamız herşeyi çok güzel bryan etmiş yoruma mahal biraknamis
 • O ahc

  26 Eylül 2017 21:24
  0 0
  Dinden degil sadece içki saki ligi yapmaktan anlar hocam.
 • Halid

  26 Eylül 2017 20:35
  5 0
  Hocam, Allah sizden razı olsun. Nekadar güzel bir cevap.
 • İnsanın biri

  26 Eylül 2017 20:11
  5 0
  Allah seni ve senin gibi islam dostlarını korusun hocam. Allah razı olsun sizden
 • Merve

  26 Eylül 2017 20:09
  6 0
  Ağzına sağlık hocam bu densize güzel ders verdiniz tabi anlayana bunlar o iğrenç ağızlarına islamı almasınlar niyetleri hep dini yobaz göstermek asıl cahil yobaz gerici sizlersiniz sapkın düşünceliler sizlersiniz din adamlarını hedef almayı bırakın direk kurana bişey demekten çekiniyorlar tepki alırıx diye onu anlatan hocalara saldırıyorlar müslümanlar çok daha bilinçli ve cesaretli esliden yaptıklarınızı yapanayacaksınız
 • ibrahim

  26 Eylül 2017 19:58
  2 0
  Aslında Ahmet Hakan neyin nasıl olduğunu biliyor İhsan hocanın ne demek istediğini gayet güzel anladı. Ancak patronu ve patronu gibi düşünenlere yaranabilmek için bu şekilde davranıyor.
 • zonta

  26 Eylül 2017 19:32
  1 3
  şerfsiz namussuz islam .... düşmanısın hoca kılığındaki insanları islamdan uzaklaştıran şeytan....
 • İmam

  26 Eylül 2017 18:09
  2 0
  Allah razı olsun hocam hislerimizi aktarmışsınız
 • Selma Coskun Unal

  26 Eylül 2017 17:12
  6 0
  Helal sana İhsan Senocak hoca!
 • ümit gül

  26 Eylül 2017 16:04
  2 0
  aldınmı cevabını sidikli hergele
 • bilgin

  26 Eylül 2017 15:57
  7 0
  Haddini bildirmişiniz hocam.ağzınıza sağlık.
 • haldun

  26 Eylül 2017 15:18
  2 0
  münafık olana verilebilecek en güzel islami yazı ağzına sağlık hocam,aklına sağlık hocam....
 • ZAHİD ÖZER

  26 Eylül 2017 14:43
  3 0
  HOCAM SELAMUNALEYKÜM TEŞEKKÜR EDERİM AĞZINIZA SAĞLIK RABBİM SİZDEN RAZI OLSUN EBEDEN VE DAİMEN İNŞALLAH. DÜN BU MÜNAFIK KILIĞINDAKİ ADAMIN YAZISINA RASTLADIM YAZABİLDİĞİM HER YERDEN CEVAP YAZMAYA ÇALIŞTIM AMA NE VARKİ İÇİM FERAH BULMADI NE ZAMANKİ YAZINIZI GÖRDÜM VE OKUDUM ELHAMDÜLİLLAH KALBİM SÜRURA KAVUŞTU MUTMAİN OLDU. BİZ ONUDA BİLİYORUZ SİZİDE BİLİYORUZ HOCAM. ONLARDA TAŞLAYACAKLARI ADAMI İYİ BİLİYORLAR ELHAMDÜLİLLAH
 • zafer 61

  26 Eylül 2017 13:36
  6 0
  bir din adamına en yakışır şekilde cevap verdiniz sayın hocam.aydınlandık ALLAH razı olsun
 • Firdevs ı nur

  26 Eylül 2017 13:01
  4 0
  Hocam Ehli sünnet düşmanlığı yapanlarla savaşıyorsunuz,yetmedi bide bunun gibi karektersizsin.. Biz sizi Allah cc için seviyoruz.yanliz değilsiniz. zamanında ehil hocaları astılar kestiler İslam'ın kökünü kaziyip Türkiye Müslüman milleti dininden etmekdi niyetleri.Ama artık bitti o devir kapandıAllah cc bu tip insan müsveddelerime fırsat vermeyecek.it ürür kervan yürür.sizinleyiz.Rabbim sizinle çünkü siz hakkı hakikati anlatiyirsunuz..sayenizde gençler dine dönüyor.Allah cc yöneliyor.
 • Cesur demir

  26 Eylül 2017 12:37
  5 0
  Kaleminize yureginize saglik sayin hocam. Kuffara karsi allah uzun omurler versin.
 • Mustafa-3

  26 Eylül 2017 12:14
  6 0
  En sahih hadis kitaplarındaki hadisleri ret eden bu nasipsizler maalesef meydanı boş buldular. Takipçilerine en büyük ihaneti yaparak onları mahrumiyete doğru sürükleme çabasında sözde islamı anlatmaktadırlar. Milleti ahmak yerine koyan bu tiplerin, bu aziz Milletimize ve Müslüman kardeşlerimize daha da zarar vermesini önlemek gerekmektedir.
 • Mustafa-2

  26 Eylül 2017 12:13
  3 0
  Bu konuya girmişken Sayın ve Muhterem Hocam. Şu Karadeniz de esen sözüm ona akademisyen unvanlı Resulün sevgisinde mahrum kelamcı bedbahtlar içinde uzunca bir yazı kaleme almanızı istirham edeceğim. Bu talihsizliği kendinden olan nasipsizler , Kırpa kırpa sünnet adına bir şey bırakmadılar. En hafif ve seviyesiz fetvaları, hayızlı hanımların namazını kılabilecekleri ve yine miraç hadisesinden tutunda kabir azabına kadar pervasızca olan söylemleridir.
 • Mustafa-1

  26 Eylül 2017 12:13
  6 0
  Allah ebeden ve ziyadesiyle razı olsun Hocam. Bir portre ancak bu kadar güzel ve gerçekçi olarak resmedilebilirdi.Diline gönlüne kalemine sağlık. Bütün Mü'minlerin tercümanı oldunuz. Birazda olsa rahatladık. Bu tipler meydanı boş buldular, sahibinin sesi oldular. Muhatap kişi bu yazıdan bir rahatsızlık duymuyor rahatsız olmuyorsa , yeni robotlara hayran duymamak elde değil.
 • yakup

  26 Eylül 2017 12:09
  7 0
  Allah razı olsun hocam haddini bildirmişsin. Bütün A.hakan gibilere ithaf olunur.
 • Ali komut

  26 Eylül 2017 12:01
  10 0
  Hocam Cenab-i hak sizden ebeden razı olsun bu haysiyetsizlere gereken cevabı ziyadesiyle vermişsiniz.
 • Mesut

  26 Eylül 2017 11:54
  4 0
  Sayın Hocam ,haklısınız bizim içimiz den iyiliği emreden kötülüğü nehy eden birileri var hamdolsun ,Elbette Kuran "ın emirleri en önce gelir ,yoksa bu ne idüğü belirsiz olmak için gayret eden zerzevat dinlenmez ,fakat bunlar toplumda ,kaderin bir tecellisi olacak ki ,hayatlarını devam ettirecekler ,Nur ve zillet birbirinden ayrılsın
 • Ehli Sünnet Bir Müslüman

  26 Eylül 2017 11:00
  4 0
  Allah sizden razı olsun hocam. Siz gibi hakkı söyleyen ve batılın karşısında dimdik duran hocalara çok ihtiyacımız var. Allah yolunuzu açık etsin. Talebeleriniz de sizin gibi yetişir inşeAllah ve meydanları boş bırakmaz. Allah'a emanet olun
YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER

Copyright © 2021 Sesli Makale - Tüm Hakları Saklıdır.

Rta Yazılım

; ;